header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Konfiransiin Islaamaa guddaan Godina Booranaa Magaalaa Meggaatti geggeeffamaa jira

Konfiransiin hara’a jalqabame kun guyyaa boruutis kan itti fufu yoo tahu, Ulamaa’onni fi Ustaazonni iddoo gara garaa irraa affeeraman, akkasumu hawaasni muslimaa aanaalee gara garaa irraa dhufuun sagantaa kana irratti hirmaataa jiran.

Kayyoon Konfiransii kanaa immoo Ijaarsa Madrasaa magaalaa Meggaa keessaatti karoorfameef galii walitti qabuuf tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Keessumoota sagantaa kana irratti argaman jidduu:

1.Sheikh Abduljaliil Ibraahim
2.Sheikh Alii Jimmaa
3.Dr Muhammad Bakar
4.Sheikh Kadiiroo Alii
5.Sheikh Umar Ramadaan
6.Sheikh Muusaa Oromoo fi keessummoonni birootis jiraatuu beekameera.
Konfiransiin kun hanga Bittoteessa 17 kan itti fufu tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button