header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Konfiransiin Nageenyaa Naannoo Amaaraa Godina Oromoo Magaalaa Baatee keessatti geggeeffamaa jira

Kaayyoon konfiransiin kanaa wal dhabbii ummata Oromoo walloo fi ummata Affaar jidduu ture araaraan furuu yoo tahu, ulaamaa’onni fi ustaazonni akkasumasa hawaasni gama lamaanii konfiransicha irratti kan argame tahuun beekameera. Sheikh Muhammad Haamiddiin, Ustaaz Ahmaddiin Jabal, Ustaaz Kaamil Shamsuu dabalatee keessummoonni heddu konfiransii kana irratti hawaasaaf dhaamsa adda addaa dabarsaa jiran.

Comment

Back to top button