header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Naannoo Kibbaa Godina Sidaamaa Aanaa Burraatti barattoonni guyyaa iidaatiin akka qormaataman kan dirqisiifaman tahuu ibsame

Barattoonni aanichaa Raadiyoo Nagaashiitiif akka ibsanitti, qondaaltonni biiroo barnoota aanaa Burraa barsiisto jibbiinsa amantaa Muslimaa qaban waliin tahuun,manneen barnootaa 17 keessatti  barattoonni qormaata biyyoolessaatiif qophaayaa jiran, guyyaa iidaatiin qormaata moodeelii akka fudhatan kan dirqisiisan tahuu ibsan.

 

Barattoota muslimaa guyyaa iidaatiin qormaata kana hin fudhannu jechuun didan ammoo qondaaltonni biiroo barnoota aanichaa qormaata biyyoolessaa (Ministirii) hin fudhattan jechuun kan sodaachisaa jiran tahuun beekamee jira.

 

Aanicha keessatti caasaa mootummaatti fayyadamuun dhiibbaan muslimoota irratti godhamu yeroo dheeraaf kan ture akka taheefi,  kanaan duras aanichatti muslimoota Masjiidatti salaatanii bahaa turan irratti ajjeechaan jumlaa kan  raawwatamee yoo tahu, dhiibbaa qaamota mootummaatiin namni tokkollee seeratti osoo hin dhiyaatin kan hafe tahuu jiraattonni aanichaa himan.

 

4 Comments

  1. Obolewanii keenafii muramata akka hargamufitii garaa motomtiin dabasuni akka yalii tasifamufii qoramata guyya idda akkamii musilimani tokko qoramu dada

  2. Hojiin keessani baayye namatti tolaa
    Dalaga tessani hunda rabbi isinirra haa jaalatu🙏👏☝️

    Rabbiif Jecha isini Jaaladha

Comment

Back to top button