header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Qabxii qormaata biyyoolessaa guyyaa kaleessaa bahe irratti komiin guddaan ka’aa jiraatuu ibsame

Qabxiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa guyyaa kaleessaa kan ibsame yoo tahu, qabxiin barattootaa bara kanaa Finfinnee fi Oromiyaa dabalatee naannolee heddu keessatti gadi aanaa tahuun isaa barattoota, barsiisotaa fi maatii barattootaa irraa adeemsa qabxii madaaluu irratti rakkoon uumamuu hin oolu shakkiin jedhu ka’aa jirachuu odeeyfannoon ni addeessa.

 

Kanuma hordofuun Ejansiin Madaallii fi Qormaata Biyyoolessaa.qabxii qormaata barattootaa irratti gaafiin heddu hawaasa irraa ka’aa jiraachuu ibsuun, gaaffiilee kanneen keessaa kan qormaata Scholastic Aptitude  qulqulleessaa jira jedhe.

 

 

Haaluma kanaan Ejensiin Madaallii fi Qormaataa Biyyoolessaa guyyoota muraasa keessatti,  tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuun waan irra ga’e ummataaf kan beeksisu ta’uu ibse.

 

 

 

Comment

Back to top button