header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

Iiraan haleellaa Jum’aa kaleessaa Markaba isii irratti raawwatameef haloo kan baafattu tahuu beeksiste

Dhaabbanni Markaba Iiraan, Markabni isaa Sabiti jedhamtu boba’aa fe’attee Galaana Diimaa irra osoo imalaa jirtu, Jum’aa kaleessaa rokkeetii lamaan qarqara magaalaa Jiddaa irraa kilomeetra 100 irratti kan rukutamte tahuu beeksisuu isaa gabaasuun keenna ni yaadatama.  Ejensiin Odeeyfannoo Iiraan guyyaa har’aa akka gabaasetti ammoo, dubbi himaan mootummaa biyyattii Ali Rabi’i ibsa kenneen, mootummaan Iiraan haleellaa raawwatame gadi fageenyaan  kan qorataa jiru tahuu ibsuun, “qaamonni balaa kana raawwatan ifatti eega beekamanii booda, deebisaa cimaa tahe ni kenninaaf”jedhe.

 

Qondaaltonni mootummaa Iiraan akka jedhanitti,  haleellaa raawwatameen booda tarkaanfii suphaa hatattamaan fudhatameen Zeeytiin boba’aa galaanatti dhangala’aa ture akka dhaabbateefi, Markabattiinis imala isii itti fufuun har’a gara daangaa galaana Iiraan kan dhihaatte tahuu beeksisan.

 

Gama biraatiin ammoo haleellaa qarqara magaalaa Jiddaatti raawwatame kana ilaalchisee mootummaan Sa’uudii ibsa baaseen, Markaba Iiraan Sabiti jedhamtu irraa dhaamsi  nuuf birmadhaa kan dhihaateefi ture tahus, humni galaana Sa’uudii deeggarsaaf sochii eega jalqabee booda, Markabattiin sarara wal qunnamtii cufachuun imala kan itti fufte tahuu beeksise.

 

Comment

Back to top button