header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Magaalota Naannoo Oromiyaa heddu keessatti mormiin ummataa guyyaa lammataatiif itti fufee jira

Magaalota guyyaa har’aa mormiin keessatti geggeeffamaa jiru jidduu Burrayyuu, Bishooftuu, Dukam, Amboo, Incinnii, Walisoo, Shaashamannee, Dodolaa fi Adaabbaan keessatti argamu. Haaluma wal fakkaatuun magaalota Oromiyaa heddu keessatti manneen daldalaa fi waajjiraaleen mootummaa cufaa tahuu odeeyfannoon argame ni addeessa.

 

Mormii ummataa kanaan wal qabatee magaalota tokko tokko keessatti tarkaanfii humnaa poolisoonni Federaalaa fudhataniin lubbuun namaa kan dabre tahuus gabaafame. Haaluma kanaan ganama har’aa magaalaa Dodolaa keessatti dhukaasni cimaan kan ture akka taheefi, yoo xiqqaate namoonni afur kan ajjeefaman tahuu odeeyfannoon arganne ni addeessa.

 

Gama birootiin ammoo gareen “Saatanaw”jechuun of gurmeesse magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhaabbilee fi Manneen daldalaa nama Oromoo irratti haleellaa  raawwataa kan jiru tahuu beekame. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Adaamaa keessattis dukkaanonni kan gubaman tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button