header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

ADWUI’n bu’aa qorannoo adeemsa addicha walitti makuu sagalee caalmaan raggaasise

Koreen hojii raawwachiistuu ADWUI, qoorannoo adeemsa paartilee isaa fi paartiilee deeggartoota isaa walitti makuun paartii biyyoolessaa tokko hundeessuu jedhu irratti dhiyaate irratti guyyaa har’aa mari’atuun, sagalee caalmaan kan raggaasise tahuu gabaafame.

Miseensi koree hoji raawwachiistuu addichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa, korichi dhimmoota jajjaboo fi federaalizimii sabdaneessa cimsuu, akkasumas ofiin of bulchuurratti kan xiyyeeffate tahuu ibse.
Qorannaan adeemsa Waliitti makamuu addichaa dhiyaate, sagalee mormii ja’aa fi sagalee caalmaan ragga’uu obbo Fiqaaduun hime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button