header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaata Magaalaa Holataatti muudateen lubbuun nama 17 dabruu gabaafame

Balaan kun galgala sa’aa 12:00 booda, Waliitti bu’iinsa siinoo fi hayiruufii jidduutti uumameen kan dhaqqabe yoo tahu, lubbuun nama 17 battalatti dabruu odeeyfannoon ni addeessa.

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button