header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
AfrikaaOdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Lammileen Itoophiyaa Suudaan jiran “dararamaa jirra”jedhan

Lammileen Itoophiyaa biyya Suudaan magaalaa Kaartuum jiraatan sababa waraqaa jireenyaatiin walqabatee waraana biyyattiin qabamanii manneen hidhaatti kan darbatamaa jiran tahuu ibsan.

Kanuuma hordofuun namoonni hin hidhamin sodaan guuttamanii manaa bahuu akka dhiisan himan.

Akka namni garasii dubbisne himutti “guyyaa 14 dura waraqaa eenyuummaa akka fudhannu nuuf himamee jira. Tahus fudhannee osoo jirruu ammaas qaamolee nageenya biyyaatiin adamsamuun hidhamaa jirra”jedhe.

Itti ida’uun namni kun, manneen hidhaa keessatti namoonni waraqaa hayyama jireenyaa qaban maallaqa Suudaan 50,000 akka kaffalan, namoonni waraqaa hayyama jireenya hin qabne immoo 100,000 akka kaffaltan jechuun maallaqa humnaa olii gaafatamanii dararfamaa jiran jechuun ibse.

Haluuma kanaan yeroo dhiyoo asitti lammiileen Itiyoophiyaa hedduun hidhamanii rakkoo keessa jiraatuu odeyfannoon ni addeessa.

Comment

Back to top button