header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Jam’aan dargaggoota Muslimaa magaalaa Finfinnee harka qalleeyyiif deeggarsa walitti qabaa jiran

Jam’aan dargaggoota Muslimaa magaalaa Finfinnee wal ijaaruun rakkoo harka qalleeyyiirra sababa dhibee Koroonaa-vaayrasiif gahu damdamachiisuuf sochiitti jiran.

Dargaggoonni kunneen tokko tokkoon Abbootii warraa 10,000 tahaniif, Daakuu kiloo 10, Ruza kiloo 5, Makaroonii kiloo 3, Zayita nyaataa litira 2 fi Saamunaa kennuuf karoora qaban yoo ta’u, hanga ammaatti deeggarsi Abbootii warraa 5000 gahu kan walitti qabame tahuu himan.

Haaluma kanaan qaamni deeggarsa godhuuf fedhii qabu Masjida Tawufiq kan naannawa Filu wehaa, Masjida Salaam kan naannawa Qeeraa fi Masjida Aliyyoo kan naannawa Abwaareetti akka fidu danda’u dargaggoonni kun ibsan.

 

3 Comments

  1. Mashall Allah mashall Allah mashall Allah mashall Allah mashall Allah mashall Allah mashall Allah mashall Allah mashall Allah mashall Allah tabarakalaa Raabbii isiirraa haa jalaltuu jazaa kumullahu wokeeraa barakala fikoomii

Comment

Back to top button