header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
KoroonaaOdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Bulchiinsi Magaalaa Dirree Dhawaa weerara Vaayirasii Koroonaa to’achuuf sochii bal’aa geggeessaa jiraatuu beeksise

Hoggantuun Biiroo Fayyaa Magaalaa Dirree Dhawaa Aadde Lamlam Bazzaabbih ibsa kenniteen, hanga ammaatti Dirree Dhawaa keessatti Vaayirasichi namoota 8 irratti argamuu ibsuun, Biroon Fayyaa fi Bulchiinsi magaalatti tamsa’ina Vayirasichaa too’achuuf sochii bal’aa geggeessaa jira jette.
Hoggantuun Biiroo Fayyaa akka himtetti, namoota magaalattii keessatti Vayirasichi irratti argame jidduu muraasni Jibuutii irraa warra deebi’e akka taheefi, haaluma kanaan ammaas namoota Jibuutii irraa deebi’aniif Yunivarsiitii Dirree Dhawaa fi Mana Barnootaa Sadarkaa Lammaaffaa keessatti hordoffiin fayyaa godhamaafii jiraachuu ibsite. Dabalataanis namoonni kunniin iddoo qophaaheef keessaa bahanii Magaalaa keessa socho’aa jiraachuu eeruu ummata irraa dhufe booda, bulchiinsi magaalattii qaamota nageenyaa waliin eeggumsaa fi too’annoo cimsuu ibsame.

Kana malees tamsa’ini Vayirasichaa magaalaa Dirree Dhawaa fi naannawa isii keeysatti sadarkaa akkamii irra akka jiru qorataamaa kan jiru tahus, Bulchiinsi Magaalaa sochiin ummataa guutumaa guututti ugguramuu waan maluuf, ummanni gamanumaa qophii barbaachisaa akka godhu dhaamuu odeeyfannoon ni addeessa.

Gama biraatiin ammoo Ministeerri Fayyaa ibsa baaseen, sa’aa 24 dabre keessatti namoota 1074f qorannoo labraatoorii geggeeffameen nama lama irratti vaayirasichi argamuu ibse. Haaluma kanaan Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vayirasii koroonaatiin qabamanii 116 gahee jira.

 

Comment

Back to top button