header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
KoroonaaOdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahe 187 gahe

Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa ibsa har’a baaseen, sa’aatii 24 darbe keessatti qorannoo laabratoorii 1,843 geggeesseen, nama 25 irratti vaayirasiin koroonaa argamuu beeksise. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vayirasichaan qabamuu mirkanaayee 187 gahee jira.

Namoota 25 kanneen jidduu 24 dhiira; takka dubartii akka taateefi, umriin isaanii ammoo 17-65 tahuu ibsame. Iddoon jireenna namoota kanneenii ammoo 21 jiraattota magaalaa Finfinnee, 2 jiraattota naannoo kibbaa Zoonii Hadiyyaa fi Kambaataa yoo tahan, namni tookko jiraata Godina Boranaa tokko ammoo Jiraataa Godina Addaa Naannawa Finfinnee tahuu ibsi ministeerichaa ni addeessa.

Namoota guyyaa har’aa Vayirasichi irratti argamuu ibsame jidduu 19 seenaa imala biyya alaatis tahee, nama vaayirasichaan qabame kan biroo waliinis wal qunnamtii namoota hin qabne tahuu gabaasichi ni mul’isa. Gama biraatiin ammoo namoonni sadi imala biyya alaa irraa kan deebi’an yoo tahan, sadi ammoo namoota kanaan dura Vaayirasichaan qabaman waliin wal qunnamtii qabaachuu gabaafame.
Haaluma walfakkaatuun guyyaa kaleessaatis vaayirasichi namoota 17 irratti argamuu ibsamee ture.
Itoophiyaan lakkoofsa namoota qorattuu guyyaa guyyaan dabalaa kan jirtu yoo ta’u, gama biraatiin ammoo lokkoofsi namoota Vayirasichaan qabamuun mirkanaahee akkasuma saffisaan dabalaa jira. Walumaa galatti hanga guyyaa har’aatti qorannoon labraatorii 28,360 kan gaggeeffame tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Dabalataanis lakkoofsi namoota vayirasicha irraa bayyanataniitis 93 akka gaheefi, hanga ammaatti namoonni 4 vaayirasichaan du’uu ibsame.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button