header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
AfrikaaOdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Ministeerri Bishaan, Jallisiifi Inarjii Itoophiyaa, Marii dhimma laga Abbaay ilaalchisee geggeeffamaa jiru irratti ibsa baase

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee Itoophiyaa, Masrii fi Sudaaniin jalqabamee ture hardha guyyaa 4ffaaf kan geggeeffama oole yoo tahu,  Biyyoonni sadan akkaataa sadarkaan jalqabaa bishaan itti guutamurratti wal-hubannoorra kan gahan tahuu ibsame.

Ministeerri Bishaan, Jallisiifi Inarjii Itoophiyaa marii kana ilaalchisee ibsa guyyaa har’aa baaseen, danbiiwwan nageenya Hidhichaa, qorannoowwan dhibbaa naannoofi hawwaasummaa ilaalu gaggeessuu, akkasumas akkamitti akka qajeelfamawwaniifi danbiiwwan hojiirra itti oolfamuu qabanirratti walhubannoorra gahamu beeksise.

Mariin guyyoota dabran Keessa ture, haala gaariin kan geggeeffame tahus ibse.

Hata’uu malee Ministeerri Qabeenya Bishaaniifi Jallisii Masirii guyyaa kaleessaa, mariicha irratti Masrii fi Itoophiyaa jidduutti mormiin cimaan jiraatuu ibse.

Dubbii himan Ministeera Qabeenya Bishaaniifi Jallisii Masirii Muhammad Al Sabah
” Marii geggeeffamaa jiru kanaan abdii waliigaltee irra ni geenya jedhu hin qabu”jedhe.

Ministeerri Bishaan, Jallisiifi Inarjii Itoophiyaa immoo gama isaatiin ibsa Mootummaan Masri kaleessaa baasee ture, kan nama gaddisiisudha”jechuun qeeqe.

Mariin biyyoota sadan gidduutti geggeefamaa jir kun guyyaa boruutis kan itti fufu tahus ibsame.

Comment

Back to top button