header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Jilli Abbootii Amantaa fi Jaarsolii Biyyaa Qondaaltota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Tigraayi waliin Mari’atan

Jilli Abbootii Amantaa fi jaarsolii biyyaa dhaabilee Amantaa Itoophiyaatiin durfame, waldhabbii mootummaa Federaalaa fi Bulchiinsa Naannoo Tigraayi jidduu jiru ilaalchisee, araara buusuuf qondaaltota Bulchiinsa naannichaa waliin mari’aatuuf ganama har’aa gara magaalaa Maqaleetti imaluu ni yaadatama.

Haaluma kanaan jilli kun qondaaltota bulchiinsa mootummaa naannichaa, bakka bu’oota paartii mormiitoota naannichaa fi Hoggantoota waldaalee Siviikii waliin dhimmicha irratti waltajjii cufaan kan mari’aataan tahuu gabaafame.

Bakka bu’aan jila Abbootii Amantaa fi Jaarsolii biyyaa, marii geggeeffame booda olmaa marichaa ilaalchisee Gaaffii fi deebisaa Raadiyoo DW waliin taasiseen,
“Hoggantoonni bulchiinsa naannoo Tigraayi, hoggantoota mootummaa Federaalaa waliin mari’aatuuf qophii tahuu ibsaniiru”jedhe.

Itti aanaan bulchaa naannoo Tigraayi Dr Abraahaam Tekeest immoo gama isaatiin
” Rakkoo siyaasaa akka Biyyooleessaatti mudate hiikuudhaaf waltajjii araaraa fi marii, sabaafi Sablammoota biyyattii fi paartilee siyaasaa hunda hirmaachisee barabaachisaa”jedhe.

 

 

Comment

Back to top button