header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Ibaadaa

Warra Jannataa !

Ergamaan Rabbii ((SAW)) akkana jedhan: “Gareen jalqaba jannata seenu suuraa ji’a halkan goobanaa irratti(fakkaatan). Warri isaanitti aanan immoo akka urjii ifaa cimaati. Hin fincaanan; sagaraaa hin baasan. Furriis hin baafatan; gorora hin tufan. Filaan isaanii warqiidha; dafqi isaanii miskiidha. Girgirtaan isaanii waan ulawwaa jedhamtu. Haati manaa isaanii huural ayniidha. Amalli isaanii amala nama tokkichaati; suuraa abbaa isaanii Aadam ta’anii dhundhuma jaatama samii keessa ol dheeratu.”

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي (SAW) قال : «Ø¥Ù† أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتØوطون، ولا يبولون، ولا يتمخطون، ولا يبصقون، أمشاطهم الذهب، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على طول أبيهم آدم عليه السلام ستون ذراعا في السماء »

Muslimtu gabaase.
Yaa Rabbi jannata nu badhaasi.

One Comment

  1. Amiiiiiiiiiiiiiiiiin Allahumma Amiiiiiiiiiiiiiiin Amiiiiiiiiiiiiiiiiin Allahumma Amiiiiiiiiiiiiiiin JKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button