header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Ibaadaa

Qabeenya halaal horatanii sadaqaa kennachuun sadarkaa namaa ol fuudha

Qur’aana keessatti warroonni sadaqaa kennan fakkeenya ajaa’ibaa qabu.

“Fakkiinyi warra qabeenya isaanii karaa Rabbii keessatti arjoomanii, akka fakkeenya firii [boqqolloo] mataa torba baaseti; mataa hunda keessa firii dhibbatu jira. Rabbiin nama fedheef dachaa taasisa. Rabbiin [kenni isaa] bal’aa, Beekaadha.”Suuratu Al-Baqarah 2:261

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

“Wanta kam irraayyu waan isin kennattan Inni (Rabbiin) bakka ni buusa. Innis irra caalaa warra soorata (rizqii) kennaniiti.”Suuratu Saba’i 34:39


Rasuulli (SAW) akkana jedhan:- “Harka gubbaattu harka jalaa irra caala, harki gubbaa kan kennatu harki jalaa ammoo kana gaafatu ykn fudhatu”

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ Ù€ رضى الله عنهما Ù€ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم Ø­”.” وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ Ù€ رضى الله عنهما Ù€ Ø£ÙŽÙ†ÙŽÙ‘ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ “ “” الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ “”””.”

Sahih al-Bukhari 1429

Rabbi waan kennannu nu hin dhoorkin, Qabeenya halaal kan karaa isaa kheeysatti baasnu nuuf haa hiru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button