header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Markazni Fath kan magaalaa Gimbii Marsaa 5ffaaf Barattoota 40 Hifzii Qur’aanaatiin Eebbisise

Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti kan argamu markazni Hifzii Qur’aanaa Fathi barattoota  waggoota lamaaf barsiisaa ture marsaa 5ffaaf dhiira 20 fi shamarran 20 walumaagalatti barattoota 40 eebbisise.

Markazni kun eegaa hundeeffame irraa hanga ammaatti haafizoota dhiira 156 fi shamarran 55 walii gala huffaaza 211 eebbisise tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

4 Comments

Comment

Back to top button