header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 756, October 16,2022

Sagantaa namni hundi dhageeffachuu qabu

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 155ffaa

Tana Quba Qabduu?

Ajaa’iba Mana Hidhaa

Tafakkur

Bofa Mataa Lamaa Jireenya Xaxamaa

Download Link Xiqqaa Mobile Biyyaatiif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button