header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 762, November 7,2022

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 158ffaa

Tana Quba Qabduu?

Ummata nama lubbuun jiru gabbaru

Tafakkur

Lootuu ijaan dhiiga biifu

 

 

Download Liinkii Xiqqaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button