header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 800, May 15, 2023

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keessatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 177ffaa

Tana Quba Qabduu?

Yaalii nama du’e du’aa kaasuuf godhame

Download Liinkii Xiqqaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button