Manni Murtii Masr YouTube ji’a tokkoof uggure

Mootummaan Masrii guyyaa  har’aa May 26/2018 irraa jalqabee ji’a tokkoof Youtube kan uggure tahuun beekameera, sababaan uggura kanaa, himannaa dhimma Viidiyoo maqaa Islaamaa xureessu kan bara 2013 Youtube irratti maxxanfamee tureen kan walqabate tahuun ibsameera. Filmiin jibbiinsa Islaamaa mul’isu kan Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa keessatti bara 2012 hojjatame YouTube irratti eega maxxanfamee booda, Masri dabalatee biyyoota addunyaa heddu keessatti mormii cimaa kaasuun isaa ni yaadatama.

Bara 2013 manni murtii Masrii Dhaabbanni YouTube Viidiyoo maqaa Ergamaa Rabbii xureessuuf yaale  maxxansuu isaatiin himatee, Ministeerri Kominikeeshiinii fi Odeeyfannoo Teeknolojii biyyattii Youtube ji’a tokkoof akka ugguru ajaja dabarsee ture. Haata’u malee Ministeerichi “YouTube ugguruun Google jeequ taha. Kun ammoo dalagaan heddu Masri keessatti akka cufamu kan taasisuu fi biyyattii gatii guddaa kan kafalchiisu” jechuun ol iyyannoo dhiheessee ture.

 

Murtiin Kun waggoota Shanan dabraniif hujii irra osoo hin oolin kan ture yoo tahu, Sabtii har’aa Manni murtichaa ol iyyannoo Ministeera Kominikeeshiinii fi Odeeyfannoo Teeknoolojii kuffisuun, murtii duraa kan raggaasise tahuu Abbaan alangaa dhimma kana geggeessu Rooytersitti hime.

Murtiin ammaa kun kan dhumaatii fi ol iyyannoon kan irratti hin gaafatamne tahuu gabaasni arganne ni ibsa.

Comments
Loading...