header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Ejensiin Qormaata Biyyoolessaa Qabxiin Barnoota “Scholastic Aptitude’ kan sirreeffame galgala har’a kan gadhiifamu tahu beeksiise

Qabxii Qormaata Biyyoolessaa kutaa 12ffaa dhiheenya ibsame irratti, barattoota, maatii barattoota fi biiroo barnoota naannoolee gara garaa irraa komiin ka’aa jiraachuun ni beekama. Kanuma hordofuun komii qabxii qormaata ‘Scholastic Aptitude Test’ ilaalchisee ka’e irratti ejensiin qormaata biyyoolessaa dogongorri uumamuu amanuun, qabxiin qormaata ‘Scholastic Aptitude’ kan sirreeffame galgala har’a marsaa ejensichaa irratti kan gadhiifamu tahu beeksise.

5 Comments

Comment

Back to top button