header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooUSA

Ameerikaa Kutaa Kaalifoorniyaa: ibiddi bosonatti qabate lammiilee biyyattii heddu qubsumarraa buqqise.

USA kutaa Kaalifoorniyaa keeysatti ibiddi bosonatti qabate lammiilee biyyattii kumaatamaan lakkaawaman qubsuma isaanii irraa buqqise. jaarmayaaleen heddus ibidda kanaan barbadaawaniiru.

Comment

Back to top button