header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooUSA

Ameerikaa Kutaa Kaalifoorniyaa: ibiddi bosonatti qabate lammiilee biyyattii heddu qubsumarraa buqqise.

USA kutaa Kaalifoorniyaa keeysatti ibiddi bosonatti qabate lammiilee biyyattii kumaatamaan lakkaawaman qubsuma isaanii irraa buqqise. jaarmayaaleen heddus ibidda kanaan barbadaawaniiru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button