Waraanni Isra’eel Lammiilee Falisxiin lama ajjeessuun 40 ol madeesse

Dubbi himaan Ministeera Fayyaa Falisxiin, Loltoonni Isra’eel, haleellaa baha Gaazaa keessatti juma’aa har’aa rawwataniin lammiilee Falisxiin lama ajjeessuu fi nama 40 ol madeessuu ibse.

Dubbi himaan ministeera Fayyaa Ashraf Al Qidraa, namoota ajjeefaman lamaan jidduu dargaggeessi umrii 30 Kariim Abuu Faxiir jedhamu naannawa Kaampii Albureejjii jedhamutti kan ajjeefame tahuu fi lammileen Falisxiin 40 ol immoo haleellaa gazii ija nama gubuutiin miidhaman jedhe.
Mormii lafa ofii deebifatuu jedhuun March 30 irraa kaase jalqabameen, hanga ammaatti Loltoota Isra’eeliin Falisxiinonni 162 ol ajjeefamuu fi kanneen kumaatamaan lakkaa’aman immoo madaa’uu gabaasni ministeera Fayyaa Falasxiin irraa bahe ni mul’isa.

Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

21 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

24 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago