header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
AfrikaaBreakingOdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Meeshaan waraanaa Karaa Seeraa alaatiin biyya keessa seensifame Finfinnee keessatti qabame

Shugguxiin 999 tahu guyyaa har’aa osoo magaalaa Finfinnee seensifamaa jiru to’annaa Poolisii jala kan oole tahuu FBC’n gabaase. Meeshaan waraanaa kun Konkolaataa Aysuuzuutti fe’amee kan ture yoo tahu, yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa 07 Kutaa Bulchiinsa Yakkaa jalatti galmeefamuu odeeyfannoon ni addeessa.

Meshaa Waraana 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button