header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo

Israa’el West Bank Weeraruun Falasxiinota heddu hiite

Waraanni Israa’eel halkan edaa West Bank weeraruun lammiilee Falasxiin 19 ol kan hidhe tahuun beekame. Namoonni hidhaman hundi mana jireenyaa isaanii irraa kan qabaman yoo tahu, Israa’eel garuu namoonni qabaman jeequmsa qindeessuudhaan shakkaman jechuun himte.

 

Israa’el  yeroo heddu sababaa “namoota barbaadaman qabuu”jedhuun, magaalotaa fi gandoota Falasxiinotaa weeraruun, jumlaadhaan Falasxiinota kan hiitu tahuu gabaasni arganne ni mul’isa. Ragaaleen dhaabbilee mirga namoomaa akka muldhisanitti, daa’immanii fi dubartoota dabalatee Falasxiinoonni 6,500 ol manneen hidhaa Israa’eel keessatti dararamaa jiran. Falasxiinota manneen hidhaa Isra’eel jiran jidduu yoo xiqqaate daa’imman 350 fi abbootiin seeraa beekkamoon jaha kan argaman tahuu gabaasni kun ni ibsa.

 

Gama birootiin ammoo, guyyama hardhaa loltoonni Israa’el Alqudsi keessatti dubartii lammii Falasxiin takka irratti dhukaasuun kan ajjeesan tahuu gabaafame. Waraanni Israa’eel ibsa baaseen “dubartii Ableen loltoota miidhuuf yaalte irratti tarkaanfiin fudhatamee jira”jedhe. Israa’el dhiheenya kana Falasxiinota mirga isaaniitiif falmatan irratti yakka raawwattu kan hammeessite yoo tahu, paarlaamaan biyyattiitis Falasxiinota shakkaman irratti adabbiin du’aa akka murtaa’uuf wixinee qophaahe irratti torbee dhuftu sagalee kennuuf kan karoorfate tahuun beekameera.

 

 

Comment

Back to top button