header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Mana Jireenyaa Miseensa Poolisii naannoo Amaaraa tokko keessatti Shugguxiin 498 qabame

Poolisiin Naannoo Amaaraa magaalaa Bahirdaritti sakatta’iinsa mana jireenyaa Poolisa Komaandar Wubatuu Shifarraawu jedhamuu irratti godheen, Shugguxiin 498 too’annaa jala ooluu gabaafame. Komaandarichis kan qabame tahu odeeyfannoo ni addeessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button