header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Masjiidni Ansaar kan magaalaa Sandaafaatti argamu akka diigamu ajajame

Naannoo Oromiyaa magaalaa Sandaafaa ganda 03tti kan argamu masjiidni Ansaar, hanga isniina iftaaniitti akka diigamu xalayaan bulchiinsa magaalattii irraa kan barreeyfame tahuu gabaafame.

Xalayaan kun guyyaa khamiisa kan maxxanfame yoo ta’u, hawaasni muslimaa naannichatti masjiida tokkicha kana malee akka hin qabne ibsuun akka jalaa hin diigamne gaafatus, bulchiinsi magaalaa Sandaafaa guyyaa jedhametti ni diigama jedhee dhaadatuu odeeyfannoon ni addeessa.

Comment

Back to top button