header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Godina Jimmaa Magaalaa Shawriitti sagantaan Muhaadaraa guddaan geggeeffame

Sagantaa Muhaadaraa guddaa kana ulamaa’onni fi keessummoonni iddoo gara garaa irraa dhufan qooda fudhatanii jiru. Kaayyoon sagantaa kanaa ijaarsa masjiidaatiif galii walitti qabuu yoo tahu, hawaasni muslimaa sagantaa kana irratti argame deeggarsa maallaqaa, manneen jireenyaa ofii dabarsanii kennuu, lafa masjiidaaf kennuu dabalatee gumaacha guddaa kan godhe tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Ulamaa’ota fi Ustaazoota Sagantaa kana irratti argaman jidduu:

Dr Jeylaan Khadiir

Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa

Ustaaz Haydar Khadiir fi

Munshid Abdurrahman Huseen keessatti argaman.

Comment

Back to top button