Miseensonni Makkalaakayaa Aanaa Miyootti lubbuu nama 5 galaafatan too’annaa jala oolfaman

Miseensonni Makkalaakayaa torbee dabre godina Booranaa Aanaa Miyoo magaalaa Hiddii lolaatti, namoota cidha irra turan irratti dhukaasa banuun misirroota lamaan dabalatee nama 5 galaafatan too’annaa seeraa jala oolfamuu gabafame.

Miseensonni Raayyaa ittisa biyyaa too’annaa jala oolfaman kunniin ajajaa 10 fi ajajaa 50 tahuu gabaafame. Dhimmi isaanii akka aadaa naannichaatti akka ilaalamu kan gaafatame yoo tahu, manguddoon jaarsummaa guyyaa Arba’aatti kan beellamatan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Makalakayyaa 2

 

Comments
Loading...