header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Godina Jimmaa Magaalaa Limmuu Sunxuutti Sagantaan Muhaadaraa guddaan geggeeffame

Kaayyoon Sagantaa Muhaadaraa kanaa ijaarsa masjiidaatiif galii walitti qabuu yoo tahu, abbootiin qabeenyaa fi hawaasni muslimaa magaalattii lakkoofsaan heddu tahe saganticha irratti argamuun gumaacha kan godhan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Sagantaa kana irratti ulamaa’onni naannawa sanii fi keessummoonni argamuun kan qooda fudhatan tahuus beekameera.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button