​​​​Sagantaan Eebba TV Nuuralhudaa godina Arsii Magaalaa Roobeetti geggeeffame

Sagantaan eebba TV Nuuralhudaa hawaasa muslimaa godina Arsii magaalaa Roobeetiin qophaa’e, guyyaa hardhaa bifa ho’aa ta’een masjiida Toofiiqitti geggeeffame. Sagantaa kana irratti Ulamaa’onni naannawa sanii, keessummoonni iddoo biroo irraa affeeramanii fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan guddaa ta’e argamee jira.
Ulamaa’onni fi Keeysummoonni sagantaa kana irratti hirmaatanis hawaasni Muslimaa miidiyaa isaa kana qabeenya fi beekumsa qabuun akka bira dhaabbatu dhaamsa dbarsan.
Keeysummoota sagantaa kana irratti argaman jidduu:
Sheikh Abdallaah Idriis
Sheikh Mas’uud Nuuraa
Sheikh Abdulnaasir Abdii
Sheikh Abdulmannaan Abdallaah
Sheikh Xaahir Galatoo h
Ustaaz Ibsaa Hasan
fi keessummoonni birootis jiraatuu beekameera.

 

Comments
Loading...