header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Mannii Maree Naannoo Kibbaa naannichi Komaand Postiin akka hogganamu murteesse

Magaalaa Hawaasaa dabalatee Godinaalee fi aanaalee naannicha hunda keessatti too’annoon nageenyaa humna Federaalaa jalatti akka hogganamu murtaaye.

Mootummaan naannichaa nageenyi dhabamuu fi sochiin seeraan alaa naannicha keessatti babal’ataa dhufuu waliin wal qabatee, Jireenyi ummataa guyyaa irraa guyyatti  haala sodaachisaa irraa gahuu ibsuun mootummaan Federaalaa akka tasgabbeessu gaaffii kan dhiheesse yoo tahu , haaluma kanaan Adoolessaa 15, bara 2011 irraa eegalee naannichi komaand Poostii yerootiin akka hogganamuu manni maree nageenyaa Federaala murteesse jira.

 

Gaaffii naannoo tahuuf Godinni Sidaamaa dhiheesseen wal qabatee Torbee dabre Jeequmsa uumameen, lubbuu namaa fi qabeenyaa irra badiin ga’uu gabaasuun keenna ni yaadatama.

 

 

Comment

Back to top button