header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

Ameerikaan Waajjiraalee Mootummaa Turkiyaa lama  irra qoqqobbii keette

Ameerikaan waajjiraalee mootummaa Turkiyaa lamaa fi qondaaltota ol’aanoo biyyattii sadi irra qoqqobbii kan keette yoo tahu, sababni qoqqobbii kanaa Turkiyaan duula waraanaa kaaba Suuriyaa keessatti jalqabdeen, Kurdoota irratti tarkaanfii hamaa fudhataa jirti kan jedhu tahuu ibsame.

 

Waajjiraaleen Turkiyaa qoqobbiin irra kaayame ministeera Ittisaa fi Ministeera Inarjii biyyattii yoo ta’an, qondaaltonni sadeen qoqobbiin irra kaayame ammoo hogganaa  Ministeera Ittisa Turkiyaa Hulus Akar, hogganaa Ministeera Inarjii Fathi Donmeez fi hogganaa Ministeera dhimma biyya keessaa Suleeymaan Soyluu tahuun beekamee jira.

 

Qoqobbii kana ilaalchisee Ministeerri Maallaqa Ameerikaa Isteeven Manchin yaada kenneen, qoqqobbiin kun cimaa tahuu ibsuun,  “diinaagdee Turkiyaa miidhuu danda’a”jedhe. Itti aanaan Prezdaantii Ameerikaa Mayik Peens gama isaatiin akka jedhetti, Traamp dhimmicha irratti Prezdaant Erdogaan waliin bilbilaan kan haasaye yoo tahu, Turkiyaan duula waraana jalqabde hatattamaan dhaabdee gara mariitti yoo kan hin deebine tahe, Ameerikaan qoqqobbii dabalataa Turkiyaa irra kan keettu tahuu akeekkachiise.

 

Gama biraatiin ammoo waraanni Turkiyaa finciltoota Suuriyaa waliin tahuun,  magaalaa guddoo Kaaba Suuriyaa kan taate Manbiij too’achuuf finciltoota Kurdi irratti haleellaa kan jalqaban yoo tahu, Waraanni mootummaa Suuriyaa walii galtee hidhattoota Kurdi waliin godhe hordofuun magaalattii dursee kan seene tahuu gabaafame.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button