header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
AwrooppaaOdeeyfannoo

Yakki Jibbiinsaa Muslimoota irratti xiyyeeffate Briteen keessatti babal’ataa dhufuu gabaafame

Yakka jibbiinsaa Briteen keessatti raawwatamu jidduu 50% ol Muslimoota irratti kan xiyyeefate tahuu gabaasni guyyaa har’aa Ministeera dhimma biyya keessaa  irraa bahe ni mul’isa. Akka gabaasa kanaatti waggoota shanan dabran keessa Yakki jibbiinsaa biyyattii keessatti dachaadhaan dabale.

 

Biyyoota gamtaa Briteen jidduu England fi Wales keessatti yakki jibbiinsaa kun kan hammaatu yoo tahu, biyyoota lamaan keessatti  April 2017-March 2018 yeroo jiru keessatti qofa, yakki jibbiinsaa 94,098 kan galmaaye tahuu gabaasni arganne ni addeessa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button