header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Sirni Awwaalcha Sheikh Ibrahiim Siraaj Magaalaa Riyaadiitti raawwatame

Yeroo dheeraaf karaalee Miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee gara garaattiin , mataduree adda addaa irratti sagantaa da’awaa, akkasumas barnoota diin Islaam barsiisuun kan beekaman, aalimni guddaan biyya keenyaa Sheikh Ibrahiim Siraaj, dhukkubsatanii wal’aanamaa eega turanii booda galgala kaleessaa February 3,2020 gara ganda Aakiratti godaanan.
Haaluma kanaan guyyaa har’aa February 4,2020 Sa’uudii magaalaa Riyaadiitti iddoo awwaalchaa ‘Meqberette Shimaalaa Riyaad’ jedhamuutti, sirni awwaalcha Isaanii kan raawwatame yoo tahu, sirnicha irratti Ulamaa’onni gurguddoon biyya keenyaa fi biyyoota alaa akkasumas, hawaasni muslima biyya keenya lakkoofsaan hedduu ta’e argamu odeeyfannoon ni addeessa.

Shekha keenya Rabbiin jannataan haa qananiisu. Maatiifi hawaasa isaan dhabeefis Rabbiin sabrii haa kennu jenna.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button