header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
AfrikaaOdeeyfannoo

Rooba Cimaa Baha Afrikaa keessatti roobaa jiru hordofuun lolaa uumameen, lakkoofsi namoota qe’ee isaanii irraa buqqa’anii  dabalaa jira

Ityoophiyaa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi Ugaandaa, Ruwaandaa keessatti rooba cimaa torbee hedduuf osoo addaan hin kutin robaa jiruun walqabatee, lolaa fi sigiga lafaa uumameen ummanni heddu qe’eefi qabeenya isaa  irraa buqqa’aa jiraatuu gabaafame.

 

Dhaabbata mootummoota Gamtoomaniitti Dameen Deeggarsa Namoomaa akka gabaasetti, Baha Ityoophiyaa Naannoo Somaalee keessatti  lolaa uumameen galaanni naannawa jireenyaa irra garagaluun, ummanni 100,000 qe’ee isaa irraa buqqa’uu beeksise. Naannoo Somaaleetti Itti aanaa Hogganaan Bulchiinsa Dhimmoota Ittisa Balaa Obbo Saadiq Abdulqaadir Heliif VOA’f yaada kenneen ammoo, balaa lolaa godinaalee naannichaa heddu keessatti muudateen, torbaan lamaan dabran keessa qofa ummanni 50,000 ol ta’u qe’ee isaa irraa buqqa’uu fi yoo xiqqaate namoonni kudhan balaa kanaan du’uu beeksise.

 

Haaluma walfakkaatuun Lixa Keeniyaa keessattis Rooba cimaa torbee heddu  walitti fufuun roobaa jiru hordofuun, lolaa fi sigiga lafaa muudateen lakkoofsi namoota du’anii 250 akka dabreefi, namoonni 150,00 ol qe’ee fi qabeenya isaa irraa buqqa’uu ibsame.

 

Dhaabbanni Gargaarsaa Islamic Relief jedhamu akka gabaasetti ammoo, Somaaliyaa nannolee heddu keessatti robaa cimaa roobaa jiru hordofuun lolaa uumameen ummanni 215,000 ol qe’ee isaa irraa buqqa’uu beeksise. Keessumattuu naannawa Putland keessattis lolaan magaalaa xiqqoo takka guututti irra garagaluu gabaafame.

Lixa Ugaandaa keessattis roobaa guyyoota hedduuf walfaanaa roobaa jiruun lagni guutuun Hospitaala fi manneen barnoota  dabalatee  bu’uuraaleen akka daandii kan manca’an tahuufi, kanuma hordofuun yoo xiqqaate ummanni 100,000 ol qe’ee fi qabeenya isaa irraa buqqa’uu odeeyfannoon  ni addeessa.

Walumaagalatti naannoo Baha Afrikaa keessatti rooba cimaa hordofuun balaa lolaa uumameen ummanni miiliyoona tokko tahu miidhamuu gabaasaaleen ni addeessu.

Rooba Baha Afriikaa

Comment

Back to top button