header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
KoroonaaOdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahee 306 gahe

Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa ibsa har’a baaseen, sa’aatii 24 darbe keessatti qorannoo laabratoorii 4,044 geggeesseen, nama 19 irratti vaayirasiin koroonaa argamuu beeksise. Haaluma kanaan biyyattii keessattlakkoofsi namoota vayirasichaan qabamuu mirkanaayee 306 gahee jira.
Namoota 19 Vaayirasichi irratti argame jiddu 15 dhiira, 5 ammoo dubartii akka tahaniifi, umriin isaanii ammoo 16-55 tahuu ibsame. Iddoon jireenna namoota kanneenii ammoo 2 jiraattota magaalaa Finfinnee, namni biroo 2 Naannoo Oromiyaa Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii Magaalaa Gincii iraa tahuu ibsame. Dabalataanis namoonni 11 kanneen naannoo Somaaleetti kophatti baafamanii hordoffiin yaalaa godhamaafii ture yoo tahan, namni 3 naannoo Tigraay, tokko ammoo naannoo Amaaraa irraa tahuu ibsi ministeerichaa ni addeessa.

Namoota guyyaa har’aa Vayirasichi irratti argamuu ibsame jidduu 15 imala biyya alaa irraa kan deebi’an yoo tahan, 2 ammoo namoota kanaan dura Vaayirasichaan qabaman waliin wal qunnamtii qabaachuu gabaafame. Namni lama ammoo seena imala biyya alaatis tahee nama kanaan dura dhibame waliinis wal qunnamtii hin qaban.

Haaluma walfakkaatuun guyyaa kaleessaatis vaayirasichi namoota 15 irratti argamuu gabaafame.

Akka gabaasa ministeera faayyaatti Itoophiyaan lakkoofsa namoota qorattuu guyyaa guyyaan dabalaa akka jirtuufi, walumaa galatti hanga guyyaa har’aa qorannoon labraatorii 53,029 kan gaggeeffame tahuu ibsame.

Dabalataanis lakkoofsi namoota vayirasicha irraa bayyanataniitis 113 akka gaheefi, hanga ammaatti namoonni 5 vaayirasichaan du’uu ibsame.

COVID Report

Comment

Back to top button