header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooUSA

Magaalaa Miniyaapolisiitti Ajjeechaan Poolisni nama adii, nama gurraacha irratti raawwate Mormii Cimaa kaase

 Ameerikaa Kutaa Minesootaa magaalaa Miniyaapolisiitti, guyyaa lama dura Viidiyoon Poolisoonni nama adii, nama gurraacha lammii Ameerikaa tokko erga to’annaa jala oolchanii booda, poolisni adiin tokko jilbaan morma irra ejjetee miidhu agarsiisu miidiyaalee hawaasa irratti raabsame.

Viidiyoo kana irratti namtichi gurraachi kun “Afuura baafachuu dadhabe”jechuun yeroo dubbatuu fi poolisoonni birootis bira dhaabbatanii kan ilaaluu turan tahuu mul’isa.
Haaluma kanaan namtichi gurraachi to’annaa jala oolfame kun dubbachuu dadhabuu hordofuun, gara hospitala erga geeffame booda lubbuun dabru gabaafame.

Kanuuma hordofuun guyyaa gochi kun raawwatame irraa kaasee, jiraattoonni magaalaa Miniyaapoolis hiriira bahuun goocha raawwatame balaleefatan, akkasumas yakkamtootni akka hidhamaan gaafatan.

Hogganaan poolisii magaalaa Miniyaapolis Poolisiin gocha sun raawwatee fi poolisoonni bira dhaabbatanii ilaaluu turan hojii irraa ari’amuu ibse.
Hata’uu malee ummanni tarkaanfiin poolisoota irratti fudhatame gahaa miti, hanga poolisoonni yakka kana raawwatan hidhamaniitti mormii hin dhiisnu jechuun hiriirri guyyaa hardhallee itti fufe jira.

Hiriira mormii kana hordofuun ummanni gamoowwaan daldaalaa fi dunkaanoota hedduu ibidda itti qabsiisuun kan guban tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Magaalaan Miniyaapolis magaaloota Ameerikaa keessaa kan dhalattoonni Oromoo lakkoofsaan hedduu tahan keessa jiraataan yoo taatu, dhalatan Oromoo achirraa dubbisne tokko magaalaan jeequmsa hammaa keessa jirti jechuun nuuf hime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button