header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Breaking News: Afa-Yaa’iin Mana Maree Federeeshiinii Aadde Keeyriyaa Ibraahim angoo gadi lakkisuu gabaafame.

Afa-Yaa’iin Mana Maree Federeeshiinii Aadde Keeyriyaa Ibraahim angoo gadi lakkisuu gabaafame.Dhaabbanni Televizhiina Naannoo Tigraay akka gabaasetti, Aadde Keeyriyaa Ibraahim “mootummaan heera biyyattii hin kabajne”sababa jedhuun fedhii isiitiin aangoo kan gadi lakkiste tahuu ibsame.

Gaazexaan Addis Standard akka gabaasetti ammoo, Filannoon bara kanaa dabarfamuu isaa hordofuun, angoo mootummaatiin wal qabatee Keeyyanni heeraa akkam tahuu qaba, dhimmi jedhu irratti qorannoo gumiin heeraa dhiheesse Manni Maree Federeeshiinii Arba’aa dhuftu sagaleen irratti akka kennu yaadamee ture. Haata’u malee Angoo gadi lakkisuu Afa-Ya’ii kanaan wal qabatee karoorichi haqamuu yookaan kan geggeeffamu tahuu wanti beekame hin jiru.

Dabalataanis hanga ammaatti gama mootummaa Federaalaa irraa ibsi hin kennamne.

Aadde Keeyriyaan waggaa lama dura Ebla 30,2018 Afa-Ya’ii Mana Maree Federeeshiinii taatee muudamuun ni yaadatama.

 

Comment

Back to top button