header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooUSA

Prezdaant Tramp Wixinee Labsii dararaa Muslimoota Wiigar irratti raawwatamu dhaabsisuuf Kongirasiin dhiheesseef mallatteesse

Kongirasiin Ameerikaa dararaa mootummaan Chaayinaa Muslimoota Wiigar irratti raawwatu dhaabsisuuf, Chaayinaa irra qoqqqoobbiin akka kaahamu wixinee qophaahe ji’a dabre sagalee mormii tokkoo alatti deeggarsa guddaan dabarsuun, Prezdaant Traamp akka mallatteessu Waayithaawusiif ergee ture. Haaluma kanaan Prezdaant Donald Tramp Arba’aa kaleessaa Wixinee dhihaateef kana irratti mallatteessuun raggaasisee jira.

Qabxiilee wixinee kana keessatti ibsaman jidduu, mootummaan Chaayinaa muslimoota Wiigar dirqiin kaampiilee keessatti ugguruun, leenjii faallaa amantaa isaanii tahe kennaafii akka jiru; sa’aatii dheeraaf hojiilee humnaa akka hojjachiisuufi, akkasumas muslimoota biyyatti qofa ilaalchisee qajeelfamoota hamaa tahan baasee raawwachiisaa kan jiru tahuu sanadichi ni addeessa.

Dhiibbaa fi dararaa Muslimoota Wiigar irratti raawwatamaa jiru kana dhaabsisuuf, bulchiinsi Traamp qondaaltota mootummaa Chaayinaa kanneen kallattiidhaan dararaa kana keessaa harka qaban adda baasee Kongirasiif akka dhiheessu; akkasumas dhaabbilee Ameerikaas tahee kanneen biyya biroo qaamota dararaa kana keessaa harka qaban waliin, bifa kamiinuu hariiroo akka hin tolchine akka too’atu wixinee seeraa kanaan ajajamee jira.

Mootummaan Chaayinaa gama isaatiin Ameerikaan dhimma biyyaa keennaa keessa galuu hin qabdu jechuun mormee jira.

Comment

Back to top button