header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Ejensiin Nageenya Odeeyfannoo Neetwoorkii Ityoophiyaa haleellaa karaa interneetiitiin dhaabbilee biyyattii irratti aggaamame fashaleessuu beeksise

Ejensichi ibsa baaseen akka jedhetti, gareewwan teeknolojii teessuma isaanii Masrii godhatan, dhaabbilee Itoophiyaa irratti dhiibbaa diinagdee fi siyaasaa akkasumas yaada hawaasa irratti dhibbaa uumuuf karoorfatanii karaa interneetiitiin halleellaa raawwachuuf yaalii godhan fashaleessuu beeksise.
Gareewwan haleellaa inteerneetarraa raawwachuuf turan kanniin jidduu garee Cyber_Horus Group, AnuBis.Hacker fi Security_By_Passed jedhaman kan keessatti argaman tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Akka ibsa Ejensichaatti yakkamtoonni kun yeroo dheeraaf qophaa’aa akka turan eega hubatee booda, eejansichis sochii isaanii hordofaa kan ture ta’uufi, keessumattuu Waxabajjii19 fi 20 irratti haleellaa inteerneeta guddaa geggeessuuf yaaluu isaanii ibsame. Haaluma kanaan yeroo kanatti Websaayitii dhabbilee mootummaa 13 fi mit-mootummaa 4 addaan kutuuf yaalii goodhuu isaani beeksisee jira.
Gartuleen kun yaalii kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhatan yoo ta’u, karoorri isaani inni ijoon dhimmaa hidhaa Laga Abbaay keessumattuu guutansa bishaanii Ityoophiyaan karoorfatteen wal qabatee biyyattii irratti dhiibbaa uumuuf yaaluun akka rawwatan ibsan.

Comment

Back to top button