header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
AfrikaaKoroonaaOdeeyfannoo

Afrikaatti lakkoofsi Namoota Dhibee COVID-19’n du’anii 50,000 dabre

Ardiichaatti dhibeen kun argamu guyyaa labsame irraa kassee, hanga guyyaa arraatti namoonni 2,094,729 qabamanii jiru, 50,106 immoo dhibee kanaan addunyaa irraa kan godaanan yoo tahu, namoonni 1,768,121 immoo dhibee kana irraa fayyuu gabaasni wiirtuu too’annoo dhibee daddarbaa Afrikaa irraa bahe ni mul’isa.

Biyyoota ardiichaa jidduu Afriikaan kibbaa lakkoobsa namoota dhibee kanaa fi qabamanii 769,759, akkasumas du’anii immoo 20,968 qabachuun sadarkaa duraa irratti argamti.

Haaluma kanaan kaaba Afriikaatti namoonni 69,000 ol, baha Afriikaatti namoonni 255,800 ol, lixa Afriikaatti namoonni 201,600 ol fi jidduu galeessa Afrikaa (Central Africa) tti immoo namoonni 64,000 ol qabamuu odeeyfannoo ni addeessa.

Comment

Back to top button