header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Manni Marii olaanaan Dhimmoota Islaamummaa Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Yaa’ii Idilee 1ffaa geggeesse


Manni marichaa Yaa’ii Idilee isaa tokkoffaa kan bara kanaa gurraandhala 28,2013 iddoo keessummoonni fi miseensonni mana marichaa argamanitti gaggeesse.

Ajandaaleen yaa’ii kanaa gurguddoon gabaasa raawwii hujii gamaaggamuu fi karoora fuulduraa irratti mari’atanii mirkaneessuu yoo ta’u, miseensonni mana marichaa karoora dhiyaate sagalee guutuun mirkaneessuu ibsame.

Akkasumas miseensoota mana marichaa garagaraatiif muudamni keennamu odeeyfannoon ni addeessa.

Mana marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa bakka bu’uun walga’ii kana irratti kan argaman Sheeyik Misbaah Abdurrahmaan
“caaseffama dambii haaraa amma hojiirra oolaa jiru kana hawaasni muslimaa akka tikfachuu qaba jechuun dhaamsa dabarsan.

Kantiibaa magaalaa Bishooftuu bakka bu’uun kan argame obbo Abdussalaam Muhaammad rakkoo hawaasa muslimaa magaala kanaa hiikuuf walduraa dubaan hojjechaa akka jiran ibsuun, dhimmoonni ammatti murteessoo ta’an kanneen akka kaartaa pilaanii masjiidotaa fi bakka waajjira majlisaaf ta’u keennu dhiyeenyatti kan xumuramu ta’u beeksise.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button