header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Akhlaaqa

Al-Yaminul Ghamuus (Kakuu Kijibaa)

Kakuu kijibaa jechuun haqa nama biraa fudhachuuf wanta darbee irratti osoo beekanu kakachuudha. Zuur, Faajirah jedhamuunis ni waamama. Kakuun kijibaa ghamuus jedhamee kan waamameef abbicha ibiddatti waan dabarsuufi. Kakuun kijibaa badii gurguddaa keessaa tokkoodha. Namni kana hojjatu badii guddaa hojjataa jira.

Abdullah ibn Mas’uud akka gabaasetti, Ergamaan Rabbii (SAW) akkana jedhan:
“Namni qabeenya nama Muslimaa yookiin obboleessaa isaa harkatti galfachuuf kakuu sobaa kakatee, Rabbiin isarratti kan dallanu ta’e Isa qunnama.”Rabbiin ergasii hadiisa armaan olii kan dhugoomsu Aayah buuse,
اِنَّ الَّذِيۡنَ يَشۡتَرُوۡنَ بِعَهۡدِ اللّٰهِ وَاَيۡمَانِهِمۡ ثَمَنًا قَلِيۡلًا اُولٰٓـئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنۡظُرُ اِلَيۡهِمۡ ÙŠÙŽÙˆÛ¡Ù…ÙŽ الۡقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيۡهِمۡ, وَلَهُمۡ عَذَابٌ اَ لِيۡمٌ” ï´¿3:77ï´¾

“Dhugumatti, isaan waadaa Rabbii fi kakuu isaanii gatii xiqqaan jijjirratan, warri suni Aakhiratti qoodni homaatu isaaniif hin jiru. Rabbiinis Guyyaa Qiyaamaa isaan hin dubbisu, gara isaaniis hin ilaalu; isaan hin qulqulleessu. Adabni laalessaanis isaaniif jira” (Suuratu Aali-Imraan 3:77)” Sahiih Al-Bukhaari 6659
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ Ù€ رضى الله عنه Ù€ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ “”” مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ Øَضْبَانُ “”””.” فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهُ “{“Ø¥ÙÙ†ÙŽÙ‘ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ”}” 

قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ قَالُوا لَهُ فَقَالَ الأَشْعَثُ نَزَلَتْ فِيَّ، وَفِي صَاحِبٍ لِي، فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا”.”


Kanaafu, namni haqa namaa nyaachuf kakatuu hin qabu. Yoo akkana godhe, dallansuu Rabbii ofirratti fida. Namni tanaan dura kakachuun haqa namaa nyaate, haqa nyaate sana nama saniif deebisuun tawbaa dhugaa haa tawbatu. Yoo akkana godhe, Aakhiratti adabbii jalaa ni baha.
Kitaaba wabii-Sahiih Fiqhu sunnaah- 2/300, Abu Maalik

Summubani.com

One Comment

  1. yaa rabbii irra nu tiksi arraba kenna nuuf eegi 🙏qophessitoonni Nuural hudaa soora qalbii hundi kessanuu galatoomaa jzk ❤💚❤

Comment

Back to top button