Lammiileen Itoophiyaa Sa’uudi keessa jiraatan qaama nageenyaan adamsamanii qabamaa akka jiran himan

Lammileen Itoophiyaa kuniin qaamoolee nageenya mootummaa Sa’uudiin kan Doorsifamaa jiran tahuu himu, dorsiisni kun immoo namoota waraqaa hayyama jireenyaa qabaniif kan hin qabne irrattis kan raawwatamu yoo ta’u, dabalataanis saammichi fi hidhaaniis kan isaan irra gahaa jiru tahuu, namni achirraa dubbisne nuu hime.

Akka namni Sa’uudii magaalaa Makkaa irraa dubbisne tokko ibsetti, tarkaanfiin kun Sa’uudii magaaloota hunda keessatti fudhatamaa jira. Garuu duraan nama hayyama jireenyaa hin qabne qofa irratti tarkaanfiin kun fudhatama ture. Amma ammoo nama lammii Itoophiyaa waraqaa hayyama jireenyaa qabuuf hin qabnees daandii irratti yoo argame tarkaanfiin kun kan irratti fudhatamu tahuu hime.

Akkasumas namoota manneen jireenyaaatis dhaqanii itti cabsuun hidhaa jiruu jedhe.

Odeeyfannoo walfakkaatuun lammileen Itoophiyaa achuma Sa’uudii keessatti, bifa walfakkaatuun qaamoolee Nageenya mootummaa biyyattiittin adamsamanii qabaman, manneen hidhaa keessatti dararfamaa jiraatuu BBC’f himaniiru.

Comments
Loading...