Waldaan Islaamaa Imaamuu Bukhaarii Barattoota 274 kan Tafsiira Qur’aanaa fi Afaan Arabaan leenjii keennafi ture Eebbisise

Waldaan Islaamaa Imaamuu Bukhaarii barattoota Tafsiira (hiikaa) Qur’aanaa barsiisaa ture marsaa lammaffaaf, akkasumas barattoota Afaan Arabaa barsiisaa ture marsaa tokkoffaaf guyyaa kaleessaa June 20,2013 magaalaa Finfinneetti iddoo ulamoonni, keessummoonni fi maatiiwwaan barattootaa argamaniitti eebbisise.

Waldichi  walumaagalatti barattoota 274 Tafsiira Qur’aanaatiin ji’oota 5’f marsaa lammaffaaf, Akkasumas barattoota Afaan Arabaa ji’oota 3’f leenjise marsaa jalqabaatiif eebbisisuu odeeynnoon ni addeessa.

Comments
Loading...