Munshiid Haaj Aloo Kabiir Umar gama ganda Aakiraatti godaanan

INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEYHI RAAJI’UUN

Munshiid Haaj Aloo Kabiir Umar dhukkubii yeroo dheeraa irra tureen  gama fuula RABBII deemuun dhagahame.

Haaji Aloon waggaa 37 dura dandeettii ogummaa aartii qabaniin manzumaa ” Ilaahi Ilaahi yaa ilaahii nama hin gannee” jettu qopheessuun aartii islaamaa biyya keenya keessatti dadhabaa turte lafaa kaasuun artistoota muslimaa amma jiraniif fakkeenya tahanii turan.

Guyyaa harraa magaalaa Roobeetti iddoo hawaasni muslimaa lakkoofsaan hedduu ta’e argameetti sirni Awwaalcha Isaanii raawwatamuu odeeyfannoo ni addeessa.

RABBIIN isaaniif haa araaramu,hojiilee isaanii gaggaarii hunda irraa qeebalee qubsuma  isaanii kan jannataa haa godhu. Firaa fi fixaa isaaniifis Rabbiin Sabrii haa keennu!

Comments
Loading...