header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Qur’aanaa Kutaa 1ffaa

88
Created on By nuuralhudaa

Qormaata Qur'aanaa

Qormaata Qur'aanaa kutaa tokkoffaa. 
Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 5

Qur’aana keessaa suuraan dheertuun tami?

2 / 5

Qur’aana keessaa suuraan irra gabaabduun tami?

3 / 5

Qur’aanni Suuraa meeqa qaba?

4 / 5

Aayaanni Qur’aanaa tan jalqabaa baatii kam keessa Rasuularratti buute?

5 / 5

Suuraawwan eega Rasuulli (SAW) hijraa bahanii booda irratti buufaman maal jedhamu?

Your score is

The average score is 70%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

One Comment

  1. Assalaamu aleeykum warahmatullaahi wabarakaatuhuu?yaa warra Nuuralhudaa Rabbiin isinirraa haa jaalatu,garuu gaaffilee nuuf dhiheessitan maalif addaan nu jalaa kuttan?

Comment

Back to top button