Qormaata Qur’aanaa Kutaa 1ffaa

14
Created on By NuuralHudaa

Qormaata Qur'aanaa

Qormaata Qur'aanaa kutaa tokkoffaa. 
Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 5

Qur’aanni Suuraa meeqa qaba?

2 / 5

Qur’aana keessaa suuraan dheertuun tami?

3 / 5

Aayaanni Qur’aanaa tan jalqabaa baatii kam keessa Rasuularratti buute?

4 / 5

Qur’aana keessaa suuraan irra gabaabduun tami?

5 / 5

Suuraawwan eega Rasuulli (SAW) hijraa bahanii booda irratti buufaman maal jedhamu?

Your score is

The average score is 63%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Comments
Loading...