header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Seenaa Sahaabotaa

0%
65 votes, 3 avg
558
Created on By nuuralhudaa

Qormaata Seenaa Sahaabotaa

Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 5

1. Haadha sabbata lamaa jedhamuun Sahaabaan beekkamtu eenyu?

2 / 5

2. Sahaabaan Zunnuureeyn Jedhamuun beekkamu eenyu?

3 / 5

3. Sahaabaan Rasuula (saw) wajjin Xaa'if deeme eenyu?

4 / 5

4. Sahaabaan Al-faaruuq jedhamuun beekkamu eenyu?

5 / 5

5. Sahaabaan guyyaa lola Khandaq boolla qotaa jedhee yaada kenne eenyu?

Your score is

The average score is 65%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Qormaata qopheessutti jirru kana akkamitti madaalta. yoo haalaan si gammachiise urjii 5 nuuf kenni. yoo si gammachiisuu dhabe ammoo urjii 1-4 keessaa hanga barbaadde kenni. galatoomi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button